فرازنت : طراحی وب سایت و پورتال ، همایش نگار ، ارسال پیام کوتاه ، مجله

 چاپ مقالات  071 - 32 34 09 68
 فکس  071 - 32 30 91 66
 خارج از ساعت اداری  0930 - 227 92 60
info @ faraznet . net
071 - 32 27 92 60     
071 - 32 34 09 97     
071 - 32 36 09 40     
071 - 32 36 09 41     

شماره حساب های شرکت


 
شماره حساب : 5724037129
بانک تجارت (حساب فراگیر)
صاحب حساب : شرکت تحلیل سیستم فرازنت پارس
شماره شبا : IR910180000000005724037129
شماره حساب : 1-104560-11-1401
بانک پاسارگاد
صاحب حساب : شرکت تحلیل سیستم فرازنت پارس
شماره شبا : IR910570140101100104560001


  حسابهای سطح 2 : جهت پرداخت به صورت کارت به کارت
 
آرم بانک مقصد شماره حساب شماره کارت شماره شبا
ملت 4236368380 6104337892420488 IR910120020000004236368380

 
کلمات کلیدی :

طراحی وب سایت

|

طراحی پورتال

|

برنامه نویسی تحت وب

|

نرم افزار مجله

|

طراحی وب سایت اینترنتی مجله

|

طراحی وب سایت همایش و کنفرانس

|

مجله ، فصلنامه

|

ارسال پیام کوتاه ، sms

|

40% تخفیف پارس دیتا

|

هاست و دامنه پارس دیتا

|

فروشگاه آنلاین